Viden til værdi

Kompetencer:

 22 års ledelseserfaring

 MBA i Innovation & forretningsudvikling

 fra Coventry Universitet

 Bygningsingeniør.

 Uddannet tømrer

 Speciale energi/klimaskærm 

 Stor byggematerialeviden

Kompetencer

Jeg har:

Ø 22 års erfaring med forretningsledelse, og forretningsudvikling

     I den private og offentlige sektor

 

Ø Over 30 års erfaring i byggebranchen, primært med fokus på   

   materialer, processer og ledelse.

Ø  Specialist inden for energibesparelser, tolkning af tilknyttede standarder & lovgivning.

Ø  Syn og skønsmand med speciale inden for byggeri.

Ø  Erfaren projektleder, såvel med interne som eksterne projekter inden for udvikling og driftsrelateret projekter

Ø  Specialist inden for glas, facader og vinduer. Erfaring med at omsætte standarder til praksis, samt dokumentation af byggematerialer.

Ø  Vant til at arbejde med og for brancheorganisationer, såvel med tekniske som politiske emner

Ø  Respekterer og kan samarbejde med folk på alle faglige niveauer .Jeg forventer at mine omgivelser, er ærlige og arbejder for de fælles mål og gruppen frem for sig selv.

Ø  Jeg respektere folk for hvad de kan, og hvordan de behandler deres omgivelser.

Ø  Som person er jeg analytisk, og basere mine beslutninger på fakta frem for fornemmelser.  

Ø  Min personlige profil er jf. Meyer-Briggs Type Indikator ISTP, karakteriseret ved kompetencer som stor seriøsitet, analytisk og ansvarsbevidst kombineret med humor

Læs mere på:

Igangværende projekter:

Campusudvikling


Opbygning af nyt campus i det tidligere kommmunehospital 


Strategi og forandringsledelse


Opbygning af ny servicekultur


Operationalisering af klimaplan


Afsluttede projekter:

Forandringsledelse i en globaliseret byggeindustri


Forretningsudvikling i Energiforsyningselskaberne


Globaliseringens indflydelse i rude og vinduesbranchen


Projekt Vindue.

Igangværende job :

Teknisk chef Aarhus BSS Aarhus Universitet


Tidligere job:

Vejle Kommune

Byggeri, BBR og Industrimiljø


Funktionsleder Teknik og Miljø

Aarhus Kommune


Sous- og Projektchef Sixhøj rådgivende ingeniører A/S

Netværk »

Bygherrenetværk Midt


Tidligere:

DABYFO

Formand for Danske Bygningsmyndigheder region Syd


Medstifter af Alumen netværket

under International Business Academy Kolding for 

MBA uddannede ledere


Medstifter af netværksgruppen VL gruppe Jylland med uddannede ledere fra AVT Business School København

Bachmann-Vestergaard.dk © 2014 • Privacy Policy • Terms Of Use